BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KLAVUZU
Lütfen özetinizi özet gönderim rehberine göre düzenleyiniz. Özet İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanabilir (hangi dilde sunum yapacaksanız ona uygun olarak). Kongre özet kitabı, yüklenen özete göre düzenlenecektir.
                                                                                 ÖZET REHBERİ

Eğer tam metin yüklemeyecekseniz lütfen genişletilmiş özetinizi kontrol ettikten sonra ana sayfanızdaki yükle butonunu kullanarak gönderiniz.

- Özet Şablonu -

Başlık (Türkçe veya İngilizce hangi dilde sunum yapacaksanız ona uygun olarak)
Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalı, başlık ortalanmalı ve kalın yazılmalıdır. Gerek olmadıkça başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazarlar (Bildiriye katkıda bulunan tüm yazarlar)
Başlığın altında yazarların adları soyadları, adresleri ve e-mailleri verilmelidir.

Özet
10 punto, Times New Roman. Çalışmanın amacını, kapsamını, gerekçesini, yöntemini, bulgularını, öne çıkan yanlarını ve sonuçlarını içermelidir.

Sayfa Formatı
A4 boyutu, üst, alt, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Özet tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve satır sonlarında heceleme yapılmadan yazılmalıdır. Paragraf başlarında 0.5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar arası boşluk kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler
10 punto, Times New Roman.

TAM METİN GÖNDERİMİ

Bildirinizi ICRE 2016 tam metin kitabında ve sponsor dergilerde yayınlatmak için tam metinlerinizi yüklemeniz gerekmektedir. Özetiniz kabul edildikten sonra tam metinlerinizi yüklemek için bildiri gönderim sayfanızda bir buton yer alacaktır.

TAM METİN REHBERİ

- Tam Metin Şablonu -

Sayfa yapısı ve yazı stili
Makale metni taslakta belirlenen satır aralığına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gövde metni tek satır aralıklı olarak 10 punto boyutunda Times New Roman fontuyla yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. 0,5 cm’lik sekme kullanılmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kaynakça ve genişletilmiş özet dışında kalan kısımlar toplamda 10 sayfayı geçmemelidir.

Başlık ve Alt başlıklar
Başlık çalışmanın genel içeriğini mümkün olan en kısa şekilde yansıtmalıdır. Başlığı oluşturan her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı, 12 puntoluk kalın font kullanılmalı ve başlık ortalanmalıdır. Zorunlu olmadıktan sonra kısaltmalara yer verilmemelidir. Yazar isim veya isimleri başlığın altında ve her satıra bir yazar gelecek şekilde eklenmelidir. İnceleme sürecindeki kullanılmak üzere iletişimden sorumlu yazarın bilgileri (Unvan, adres, bağlı olunan kurum, eposta) birinci sayfaya dipnot olarak eklenmelidir. Dipnot 8 punto büyüklüğünde ve Times New Roman olmalıdır. Ana başlıklar (özet, Giriş vb.) 10 puntoluk kalın fontla yazılmalı ve ilk harflerinde büyük harf kullanılmalıdır. Başlıklar numaralandırılmalı ve alt başlıklar da ilgili oldukları ana başlığa uygun biçimde numaralandırılmalıdırlar. Gövde metnindeki başlıklardan ve paragraflardan sonra boşluk bırakılmamalıdır

Özet ve Genişletilmiş Özet
Özet 200 kelimeyi geçmemelidir. 1.5 cm boşluk bırakılmalı ve 9 punto ile yazılmalıdır. Türkçe yazılan tam metinlerde, 500-750 kelimelik genişletilmiş İngilizce özete yer verilmelidir. Kısa İngilizce özete gerek yoktur. İngilizce yazılan tam metinlerde genişletilmiş İngilizce özete gerek yoktur. Genişletilmiş İngilizce özet, gerekçe, amaç, bulgular, sonuçlar, tartışma ve önerileri içermelidir. Türkçe metnin girişine başlamadan İngilizce genişletilmiş özet, kısa özetten sonra verilmelidir. Genişletilmiş özetin başlığı, normal tümce düzeninde, 12 punto ve sola yaslı olmalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metni, 10 punto, iki yana yaslı ve normal metin olarak yazılmalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalı ve paragraflar 0.5 cm içerden başlamalıdır. Hem uzun hem kısa özet Times New Roman formatında yazılmalıdır.

Dipnotlar
Metnin ilk sayfasında üst başlıklardan yararlanmalıdır. Derginin adı sola yaslı olarak, sayı, sıra numaraları ve sayfa numaraları sağa yaslı olarak verilmelidir. Üst başlık 9 punto ve Times New Roman formatında yazılmalıdır. Tek sayfaların (1, 3, 5 ,...) üst başlıklarında tümce düzeninde makale başlığına yer verilmelidir. Çift sayfaların (2, 4, 6,...) üst başlıklarında baş harfleri büyük olacak şekilde yazar adlarının baş harflerine ve soy adlarına yer verilmelidir. Örnek: Ü. SENEMOĞLU, İ. BAYRAM. Sayfa numaraları sayfanın altında ortalı verilmelidir.

Anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce özetten sonra en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Bölümler
Tam metin, başlık, kısa özet, anahtar kelimeler, asıl metin ve yazışma kısımlarını içermelidir. Orijinal bilimsel çalışmalarda asıl metinde (Genişletilmiş Özet, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler ) bölümleri yer almaktadır. Literatür temelli çalışmalarda ve çevirilerde, yazarlar çalışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak uygun başlık ve bölümleri kullanabilirler.

Tablo ve Şekiller
Tablo ve şekiller tek sayfada bölme olmadan verilmelidir. Tablolarda 10 punto kullanılmalıdır. Tablonun başında tablo numarasına yer verilmeli (Tablo x. ), tablo adının sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Şeklin altında şekil numarasına yer verilmeli (Şekil x.), şekil adının sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Tablo, tablo adı, şekil ve şekil adı sayfada ortalanmalıdır. Diğer çalışmalardan alıntı tablo ve şekillerde, kaynağın sayfa numarası, tablo/şekil adının sonunda verilmelidir.

Teşekkür
Teşekkür kısmı kaynaklardan önce verilmelidir. Eğer tam metin bir tez özeti ise ya da çalışmayı destekleyen kurumlar varsa, bu kısımda açıklanmalıdır.

Alıntı ve Kaynaklar
Ana metinde, doğrudan alıntı yapılması gerektiğinde yazar soyadları ve yayın tarihi ve sayfa numarası verilmelidir. Aynı yazara ait aynı tarihte yapılmış çalışmalar varsa kaynaklar (a, b) şeklinde ayırt edilerek verilmelidir. İkiden fazla yazar içeren alıntılarda, yüm yazarların adlarını vermek yerine et al. kısaltması kullanılmalı ve bu kısaltmadan sonra tarih verilmeli, & sembolü asıl metinde alıntı yapılırken kullanılmamalıdır. Kaynak gösteriminde APA 6 kullanılmalı, ve kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. Birden fazla yazar içeren Türkçe ve yabancı kaynaklarda son yazardan önce ise & sembolüne kullanılmalıdır. Örnek kaynak gösterimi için tıklayınız.

Ekler
Gerek duyulduğunda ekler (Ek 1, Ek 2 vb. ) şeklinde yeni bir sayfada ek başlığı verilerek sunulmalıdır.

Kurallara Uymak
Yazarlar tam metnini burada sunulan tüm kurallara uyduğundan emin olmalıdır. Bu kurallara uymayan tam metinler yayınlanmak için dikkate alınmayacaktır.


14 Kasım 2016, Pazartesi 3957 defa okundu


Copyright © 2014 THDSoft Tüm hakları saklıdır.